Chill out

Thumbnail

חברת TACCHINI חברה שמיום היווסדה בשנות השישים חרטה על דגלה איכות ועיצוב עכשווי, ממשיכה ליישם את המוטו שלה גם בשנות האלפיים. הודות למחקר תמידי בתחומי הלייף סטייל, סגנון, פונקציונאליות, תרבות והקשר בין אנשים וסביבה. כל אלה תורמים רבות בתמהיל המוצרים, בתמהיל המעצבים ובתמהיל הסגנונות.

מוצרי המותג

Tacchini

חברת TACCHINI חברה שמיום היווסדה בשנות השישים חרטה על דגלה איכות ועיצוב עכשווי, ממשיכה ליישם את המוטו שלה גם בשנות האלפיים. הודות למחקר תמידי בתחומי הלייף סטייל, סגנון, פונקציונאליות, תרבות והקשר בין אנשים וסביבה. כל אלה תורמים רבות בתמהיל המוצרים, בתמהיל המעצבים ובתמהיל הסגנונות.