GET USE TO THE NEW OFFICE ENVIORMENT

הכירו את סביבת העבודה החכמה של 2021
קיר ירוק חכם ומתקדם לניקוי וסינון האוויר באמצעות טכנולוגיה מתקדמת שפותחה בסוכנות החלל נאס”א.
שילוב צמחייה בסביבת עבודה הוכחה בהשפעה החיובית על העובדים, מבחינת בריאותית, פסיכולוגית וקוגנטיבית. הקרבה לטבע מרגיעה, משפרת את מצב הרוח ומעודדת ריכוז והתייעלות בעבודה.
מחיצות וקירות ירוקים ניידים שאינם מצריכים תשתית מיוחדת. הקירות המשלבים צמחים מטהרי אוויר, השולחים נתונים על איכות האוויר בחלל. כל קיר כזה מכיל צמחים מיוחדים הגדלים בתרכובת אנאורגנית ומערכות תאורה והשקיה אוטומטיות. אפקט טיהור האוויר שווה ערך לאפקט של כ-4,000 צמחים!

הידעת?
הסוכנות להגנת הסביבה מדרגת זיהום אויר בחלל סגור כאחד מתוך חמשת האיומים על בריאות של העובדים.

אנו נמצאים 90% מהזמן בחלל סגור | מחקר מהרווארד מראה על שיפור של 615 בתפקוד קוגנטיבי הנגרם מאוויר נקי | היעליות עולה ב-15% בעקבות אוויר נקי ואיכותי בחלל סגור | אוויר בחלל סגור עלול להכיל 900 כימיקלים מזיקים | מחקר מהרווארד מראה שיפור של 15% מכל ההעדרויות ממקום העבודה מקורן באוויר לא איכותי בחלל סגור | 30% מהבניינים החדשים נתונים לתלונות על אוויר לא נקי בתוך חללים סגורים