משרדי Google

מתכננת אחראית: בלה ונטורה, צוות אלינור השלום
צילום: איתי סיקולסקי

03-6137771

העמל 22 רמת גן

לאתר האדריכל