משרדי חברת compugen

אדריכלות: מאיה אסף
צילום : עוזי פורת

אסף סגל אדריכלים

03-5661505

שד' רוטשילד 53 , ת"א

לאתר האדריכל