משרדי חברת Panaya

צוות תכנון: אורבך הלוי, אורלי טייכטל, חנן לוזון
צילום: עוזי פורת

אורבך הלוי אדריכלים

03-5465557

רחוב נגב, ברקת 2, קריית שדה התעופה

לאתר האדריכל