משרדי חברת SGI

אדריכלות: יעל בקרמן לורד גינדי אדריכלים
צילום: עוזי פורת

ורד גינדי אדריכלים

03-7574777

בר כוכבא 16 בני ברק

לאתר האדריכל