משרדי מיקרוסופט חיפה

אדריכלות: דני גרינאהוז
צילום: עוזי פורת

דני גרינאהוז

03-6054448

שטריקר 4 תל אביב

לאתר האדריכל