משרדי חברת cyren

אדריכלות שותפות: יעל בקרמן ויעל פרנקל
צילום: עוזי פורת

ורד גינדי אדריכלים

03-7574777

בר כוכבא 16 בני ברק

לאתר האדריכל