משרדי חברת Dell

מתכננת אחראית: מיכל לייטנר
צילום: עוזי פורת

סתר אדריכלים

03-6137771

העמל 22 רמת גן

לאתר האדריכל